Hotel Untuk Rombongan Pengajian Akbar

OMAHPELEM.COM – ¬†Pengajian akbar adalah sebuah acara keagamaan yang biasanya diadakan oleh masyarakat muslim untuk memperdalam pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Acara ini biasanya diisi oleh seorang khatib atau ustadz yang akan membawakan ceramah atau khutbah yang berisi tentang ajaran Islam dan petunjuk hidup dalam Islam. Pengajian akbar biasanya diadakan pada malam hari dan diikuti […]

Read More